O nás

Naše Mateřské centrum Krteček je bezpečné místo s hernou plnou hraček, kde si Vaše dítě hraje s ostatními dětmi a Vy si vklidu můžete dát šálek kávy, popovídat si s maminkami a navázat nové přátelské kontakty.

Každý měsíc pro Vás máme navíc přichystaný pestrý program plný akcí pro děti, přednášek a kurzů. Během roku pak pořádáme Maškarní bál, Slet čarodějnic, Den dětí či Mikulášskou.

Termíny všech akcí pravidelně zveřejňujeme zde na webu nebo na našem  Facebooku, tak nás sledujte!


Mateřské centrum Krteček vzniklo v lednu 2003. V srpnu téhož roku byla za podpory úřadu Městského obvodu Poruba otevřena herna, kde jsme fungovali do května 2010. Poté proběhlo stěhování do nových prostor v budově ZŠ na ulici J.Valčíka, kde jsme slavnostně zahájili provoz v září 2010. V roce 2013 nás dostihl přeliv většího množství dětí z MŠ na ZŠ a v červnu 2013 se proto mateřské centrum opět stěhovalo. Novým působištěm se stala ZŠ na ulici I. Sekaniny. Díky vstřícnému patronátu Městského obvodu Poruba začala v listopadu 2013 rozsáhlá rekonstrukce prostor v budově školy. Kolaudace proběhla v lednu 2013 a v těchto prostorách působíme dodnes.

Provoz centra zajišťujeme my, služební maminky. Všechny pracujeme jako dobrovolnice ve svém volném čase a snažíme se vytvořit Vám příjemné prostředí, kde můžete trávit hezké chvíle se svými dětmi nebo vnoučaty.

Za fungování centra jsou zodpovědné vždy tři dobrovolnice ve funkcích předsedkyně sdružení, místopředsedkyně sdružení a koordinátorky činností. Finance na provoz získáváme z Vašich příspěvků na provoz (vstupné), dále pak ze sponzorských darů, dotací a velkou oporou je nám v případě potřeby obec. Aktuálně nás podporuje Městský obvod Poruba prostřednictvím poskytnuté dotace na projekt „Zkvalitnění aktivit a prostředí MC Krteček“.

Protože se každá služební maminka po čase vrací zpět do práce, stále hledáme a vítáme dobrovolnice, které by se rády zapojily do chodu mateřského centra a pomohly nám tak udržet ideu centra bez zaměstnanců dál.