O nás

Naše Mateřské centrum Krteček je bezpečné místo s hernou plnou hraček, kde si Vaše dítě hraje s ostatními dětmi a Vy si vklidu můžete dát šálek kávy, popovídat si s maminkami a navázat nové přátelské kontakty.

Každý měsíc pro Vás máme navíc přichystaný pestrý program plný akcí pro děti, přednášek a kurzů. Během roku pak pořádáme Maškarní bál, Slet čarodějnic, Den dětí či Mikulášskou.

Termíny všech akcí pravidelně zveřejňujeme  na našem  Facebooku, tak nás sledujte!


Mateřské centrum Krteček vzniklo v lednu 2003. V srpnu téhož roku byla za podpory úřadu Městského obvodu Poruba otevřena herna, kde jsme fungovali do května 2010. Poté proběhlo stěhování do nových prostor v budově ZŠ na ulici J.Valčíka, kde jsme slavnostně zahájili provoz v září 2010. V roce 2013 nás dostihl přeliv většího množství dětí z MŠ na ZŠ a v červnu 2013 se proto mateřské centrum opět stěhovalo. Novým působištěm se stala ZŠ na ulici I. Sekaniny. Díky vstřícnému patronátu Městského obvodu Poruba začala v listopadu 2013 rozsáhlá rekonstrukce prostor v budově školy. Kolaudace proběhla v lednu 2013 a v těchto prostorách působíme dodnes.

Provoz centra zajišťujeme my, služební maminky. Všechny pracujeme jako dobrovolnice ve svém volném čase a snažíme se vytvořit Vám příjemné prostředí, kde můžete trávit hezké chvíle se svými dětmi nebo vnoučaty.

Za fungování centra jsou zodpovědné vždy tři dobrovolnice ve funkcích předsedkyně sdružení, místopředsedkyně sdružení a koordinátorky činností. Finance na provoz získáváme z Vašich příspěvků na provoz (vstupné), dále pak ze sponzorských darů, dotací a velkou oporou je nám v případě potřeby obec. Aktuálně nás podporuje Městský obvod Poruba prostřednictvím poskytnuté dotace na projekt „Zkvalitnění aktivit a prostředí MC Krteček“.

Protože se každá služební maminka po čase vrací zpět do práce, stále hledáme a vítáme dobrovolnice, které by se rády zapojily do chodu mateřského centra a pomohly nám tak udržet ideu centra bez zaměstnanců dál.