Herna

Naše centrum nabízí Vám a Vašim dětem útulnou hernu plnou hraček. Zatímco si Vaše děti budou hrát, Vy si můžete dát kafe, popovídat si s ostatními návštěvníky nebo si číst knihu z naší knihovny. Součástí herny je i plně vybavená kuchyň, která Vám je k dispozici. Uzamykatelná kočárkárna a dětské záchody s přebalovacím pultem jsou samozřejmostí.

VSTUPNÉ: 70 Kč/dospělý, 40 Kč/další doprovod dítěte, dítě zdarma

PERMANENTKA: 600 Kč/10 vstupů

TELEFON: 596634418

PROVOZNÍ ŘÁD:

 • Každý dospělý návštěvník se zapíše do knihy celým jménem a příjmením a zaplatí službě vstupné podle aktuálního ceníku. Děti mají vstup zdarma. Vstupné platí na celý den. Děti mohou do MC pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • V celém areálu MC je přísně zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky.
 • Vstup do prostor MC je možný pouze v přezůvkách, ponožkách či s návleky.
 • Své svršky a obuv odkládejte v šatně na věšáky a do botníku. Nenechávejte věci ležet na zemi.
 • Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození MC nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu.
 • Do MC mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod. Maminky, nevoďte do centra ani děti s podezřením na začínající nemoc! Trpí-li Vaše dítě alergickou rýmou nebo kašlem, noste s sebou lékařské potvrzení z alergologie.
 • Do MC mají zákaz vstupu děti či rodiče ve špinavém či páchnoucím ošacení.
 • Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy doprovod dítěte a to po celou dobu pobytu v MC.
 • Do hracího prostoru, vymezeného kobercem, je přísně zakázáno nosit jídlo a pití – platí pro děti i rodiče.
 • Každý rodič dohlíží na své dítěte při jídle a po svém dítěti také jídlo uklidí. Nenechávejte jídlo a pití na nízkých stolech a parapetech. Každý rodič také dbá o čistotu rukou svého dítěte.
 • Do prostoru za barem mají přístup pouze služební maminky. Pokud budete potřebovat připravit jídlo či pití, uložit věci do lednice apod. obraťte se prosím na službu.
 • Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Na nočník děti vysazujte také pouze v prostorách WC. Děti přebalujte pouze na přebalovacím pultu. Použité pleny vyhazujte pouze do příslušného odpadkového koše vedle přebalovacího pultu.
 • Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky. Dbejte na to, aby se děti k vybavení centra chovaly šetrně.
 • Buďte tolerantní k „vzájemnému poznávání dětí.“ Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo.
 • Návštěvníci centra jsou povinni respektovat připomínky či nařízení tzv. služební maminky, která nese zodpovědnost za provoz MC. S případnými problémy či komplikacemi se rovněž obracejte na tuto osobu.